top of page

Transformatie, een continu proces van groeien in bewustwording.

Transformatie is voor mij een proces van bewustwording van wat er werkelijk is. Je bent in een alerte aanwezigheid, hier en nu. Je hebt beide voetjes stevig op de grond. Je kiest voor een bewuste positionering in je vreugdevol leven. Je leert als het ware kijken naar je eigen werkelijkheid en tracht deze, keer op keer, te optimaliseren. Vanuit innerlijke harmonie handel je, authentiek en rechtlijnig, voor het hoogste goed van alle betrokkenen. En dit doe je ook voor jezelf, dagelijks. Je bent jezelf en blijft jezelf, ook al is het lastig. Neutraliteit is een fundament van deze groei in bewustwording. En dit zowel naar jezelf als naar je omgeving. Je weet, voelt en ervaart dat er nog zoveel meer is dan de superficiële werkelijkheid. Je leert bewust in te pluggen op de bron, de Godsvonk. En ja, je mag genieten tijdens dit proces van groeien in bewustzijn. Laag per laag.In dit artikel lees je een mogelijk overzicht van hoe het proces van transformatie kan plaatsvinden. Alsook waardevolle tips.


Eerst ben je onbewust, van dat wat er werkelijk is.

Je wenst - nog niet - naar de realiteit te kijken. Het is bij aanvang onzichtbaar. Je hebt in jezelf een diep weten dat er iets niet klopt. Maar je negeert je eigen innerlijke stem. Sommige mensen hebben in deze fase jaren nodig. Sommigen kiezen, om in deze fase van onbewust zijn, te blijven. En dat is ieder mens zijn /haar vrije wil.
Wil je toch groeien in bewustzijn van wat er werkelijk is?

 1. Leer jezelf observeren.

 2. Besef dat je de som bent van je verleden en heden. Je bent zoveel meer dan het superficiële.

 3. Durf eens te gaan zitten in de stilte. Alles te laten zijn. Wat gebeurd er?

 4. Heb je last van je ogen? Een slecht zicht? Stel je eens de vraag: wat wil je niet zien? Wat is je blinde vlek?
Je ziet wat er werkelijk is, maar je gaat in ontkenning.

Je weet dat het allemaal anders kan. Maar het is makkelijker om het te laten zoals het is. Je kiest voor je oude comfortzone. In deze fase ga je vaak vertellen aan jezelf dat het wél in orde is, tegen je eigen beter weten in. Je blijft het goedpraten ook al voel je dat het niet meer juist is. Je omgeving kan je uitdagen om de werkelijkheid te zien. Hier verkies jij om er niet op in te gaan. Hier kies je om tijdelijk je eigen leugens te geloven.

Wil je uit de ‘loop’ van de ontkenning van de werkelijkheid?

 1. Luister naar je eigen gedachten. Focus je op jezelf. Schrijf je gedachten op en lees ze luidop. Ja, zo eenvoudig kan het zijn.

 2. Registreer je eigen acties. Maak er lijstjes van. Onderzoek ze grondig.

 3. Durf je mentale concepten in vraag te stellen: is dat zo? Wie zegt dat?

Vanuit het ontkennen, kan je mogelijks overgaan in een innerlijke strijd.

Je merkt dat je in jezelf een gevecht aangaat. Het is een uitputtingsslag. Je voelt je uitgeblust en moe. De zorgende gedachten houden je ‘s nachts wakker. Je gaat in een malende gedachtestroom. Je weet niet meer hoe je uit je eigen irrealiteit kan geraken.

Je gaat - nog niet - in opheldering van de problematiek die er is. Je merkt wel op dat het van kwaad naar erger gaat. Je overdenkt het probleem dat je wil veranderen. Hier kan je gaan in onmacht, emotionele roller coasters en slachtofferschap. Als je echt lang in deze fase blijft kan je fysiek ziek worden. Hier kan je jezelf wijsmaken: het overkomt natuurlijk weer mij. Waarom ik? Je mentale overtuiging is de creator van je denkbeeldig gevang. Je gelooft dat je er niets aan kan veranderen.


Nota: vaak is er voor je bewust bent van je innerlijke strijd, de strijd naar buiten gericht. Dan ben je boos op je omgeving. Weet dat dit vaak maar een projectie is van je eigen onmacht en onvermogen om naar je eigen innerlijke strijd te leren kijken. Daarom zijn coaching sessies waardevol om te leren zien en ervaren hoe je in jezelf tot neutralisatie kan komen.
Hoe stop je de strijd met jezelf?

 1. Lig je vaak wakker? Wat zijn je malende gedachten? Zit er een thema in?

 2. Ben je ten einde raad? Kan je niet meer volgen wat er nu werkelijk gaande is? Goed zo. Ik nodig je uit om helemaal tot in de bodem van de put te gaan. Dan kan je jezelf ‘afduwen’ om te herrijzen. Dit doe je best onder begeleiding van een master coach zoals ikzelf.

 3. Zijn er emoties die je beklijven? Weet dat in de kern van iedere orkaan een immense stilte is. Ga doorheen je eigen orkaan van emoties. Blijf dicht bij jezelf.

 4. Je kan steeds opnieuw oude pijnen blijven herbeleven. Betrek je bewustzijn hierbij en zeg: stop. Ja, letterlijk een voet tussen de deur zetten.

 5. Is er in je omgeving strijd waar jij het héél lastig mee hebt? Wat speelt er daar?
Het grote keerpunt: je beslist om te aanvaarden wat er werkelijk is. Dit is de doorbraak in ieder transformatie proces. Je staakt de strijd. Je kiest bewust om het probleem aan te pakken.


Soms komt dit door een externe harde klap die je met beide voeten op de grond zet. Dit kan zijn in de vorm van een ongeval of een ziekte. Het kan ook zijn dat je bewust kiest om in aanvaarding te gaan gewoon vanuit je vrije wil. Ja een transformatie proces kan ook als het ware in ‘ease and grace’ plaatsvinden.

De chaos is in deze fase vaak uitvergroot aanwezig. Immers het oude kan niet meer en het nieuwe heeft nog geen vorm. Dit is de fase van het ‘vormeloze’ waarin je op ontdekkingstocht gaat naar een nieuwe vorm. Maar welke vorm? Wat wens je nu precies? Hoe ziet de volgende nieuwe comfortzone eruit? Heb je daar geen helder beeld van? Stel dat je een nieuwe reeks wil creëren in je eigen ‘Netflix serie’. Wat is de titel?
Kies je om iets nieuws toe te laten?

 1. Verbind je met het eindresultaat. Stel, je bent doorheen je transformatie proces. Doe alsof het al geneutraliseerd is. Wat is er nieuw aan je gedrag, je houding, je kledij? Handel alsof het al is gebeurd.

 2. Weet dat zodra je in de aanvaarding gaat, de chaos een tijdelijk gegeven is. Ook dit gaat voorbij.

 3. Geniet van de energie die vrij komt om daadwerkelijk in actie te gaan.
Je gaat in opbouw van nieuwe gewoontes.

Vanuit het exploreren van de nieuwe werkelijkheid ga je kijken welke nieuwe gewoontjes je wil inbouwen. Je gaat de nieuwe comfortzone meer en meer fundament geven. Je krijgt een verdieping in je gronding. Je hebt een vernieuwing in je bewustzijn.

Dit ga je toepassen op alle lagen in je leven.

Omgeving: waar en wanneer vindt de verandering plaats?

Gedrag: welke acties, stappen worden genomen om de nieuwe comfortzone te bereiken?

Vermogens: welke mentale plannen of strategieën zijn er nodig? Hoe?

Overtuigingen en waarden: waarom wordt een bepaalde weg genomen en wat is de diepere drijfveer?

Identiteit: wie ben je volgens je eigen waarneming in je nieuwe comfortzone?

Spiritueel:

voor wie of voor wat? Wat is het grotere doel?
Klaar om je nieuwe comfortzone hier en nu - zelf- te realiseren?

 1. Maak je nieuwe gewoontjes concreet in de agenda. Datum en uur.

 2. Wie is er getuige van je nieuwe comfortzone? Laat een vriend of vriendin getuige zijn. Breng aan hem of haar regelmatig verslag uit van de stand van zaken.

 3. Hoe ga je jezelf belonen? Ja, je hebt dit echt wel verdiend.Tot slot en als rode draad doorheen het hele proces:

blijf dankbaar.


De natuur is een bondgenoot om je te ondersteunen in je transformatie. Ik nodig je uit om op regelmatige basis zintuiglijk de natuur in te trekken: kijken, proeven, ruiken, zien en smaken. En weten er is nog zoveel meer. Gebruik je zintuigen zonder mentale labels. Blijf het dagelijkse als een wonder zien. Plaats regelmatig bloemen in huis als teken van dankbaarheid.


Er is een deel in jezelf dat altijd neutraal is. Aanwezig in het hier en nu. Dat deel kan je uitnodigen om meer aanwezig te komen. Ja, zo eenvoudig is het. Uit je dankbaarheid voor deze bewustwording van je innerlijke observator. En weet dat deze verbonden is het met al wetend veld, de bron, het supra-mentale. Dus ook jij.


Door het lezen van dit artikel ben je als van zelf al meer geëvolueerd naar een bewustere ik. Proficiat. Ga in de dankbaarheid dat jij dit alles hebt gelezen. Dit artikel zet een bewustwording in gang naar je wie je werkelijk bent.

Verschenen in Bloom Magazine


Heidi Gelders Transformatie_v2
.pdf
Download PDF • 283KB


1.069 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


bottom of page