Zelfrealisering, bedrijfscoaching

Show up in every moment, like you are meant to be there. 

IN STROMING BLIJVEN IN DEZE BOEIENDE TIJDEN 

Hoe blijf je jezelf heruitvinden in concrete nieuwe business modellen?

Hoe leer je in de huidige realiteit je bedrijf op een andere manier bekijken en benaderen?

Hoe kom je tot nieuwe inzichten waardoor groei mogelijk blijft?

Hoe kan je als bedrijf blijvend veerkracht ontwikkelen in de steeds veranderende bewegingen van je doelgroep en de maatschappij?

Via psycho-energetische oefeningen leer je op een andere ruimere manier kijken naar dat wat is.

Je komt uit stagnatie naar een zich telkens vernieuwende stroming in het hier en nu. 

OBSERVATIE RONDES EN KWALITATIEF ONDERZOEK

Een of meerdere observatie rondes zijn waardevol om meer duidelijkheid in de huidige werking te verkrijgen zowel vanuit personeelsbeleid als vanuit Soft HR. Simultaan doe ik een kwalitatief onderzoek met zeer gerichte vragen. Deze werkwijze geeft een vernieuwd inzicht in eigen blinde vlekken binnen je bedrijf en het functioneren van je team. Doel is de totaliteit van het bedrijf te observeren, op iedere afdeling, in iedere tak, bij ieder niveau van arbeider tot en met management. 

Mogelijke focussen:

Werken je personeelsleden op de juiste plek, met hun maximaal aan potentieel?

Hoe ga je om met gender problematiek/ cultuurverschillen/ personeelsverloop/ bore-out?

Hoe zit het met de motivatie van je team en de loyaliteit naar je bedrijf?

Welk zijn de steeds wederkerende misverstanden?

Wat is de lastige rode draad binnen het bedrijf?

Hoe vertaalt de missie en visie zich concreet op de werkvloer?

Welke verborgen talenten en kwaliteiten zijn er binnen je bedrijf, team, product en aanbod?

 

Deze observatie rondes in combinatie met het kwalitatief onderzoek vormen een basis voor een opstart van het coaching traject binnen het bedrijf. Al naargelang de resultaten van dit onderzoek volgt een concreet voorstel. Doel is het maximaal aan potentieel te realiseren binnen je bedrijf. 

 

Tijdens dit onderzoek exploreer je als manager / CEO  individueel naar verruimde perspectieven en mogelijkheden van nieuwe stroming in jezelf. 

 

PROFILERING EN POSITIONERING VAN JE BEDRIJF

Mijn advies is, huur mij in voor je een reclame bureau inschakelt. Kies voor het bewust profileren van je levend organisme, wat ik je bedrijf noem. Meestal sta je als bedrijf niet stil bij de visie en missie. En toch is dit een fundament van waaruit het levende organisme zich verder kan ontvouwen en profileren. De visie en missie is de trekkracht voor het team om op voort te bouwen. De positionering van het bedrijf is onder meer het fundament van dit levende organisme: je bedrijf. 

INDIVIDUEEL MENTORSCHAP

Dit is maatwerk. Idealiter start het management met een individueel mentorschap. Daarna de aandeelhouders. Dan de HR afdeling. En zo komen we bij het team. 

Mogelijke vragen:

Hoe kan je rechtlijnig en authentiek blijven in je management functie?

Hoe krijg je iedereen mee in dezelfde visie en missie van je bedrijf?

Hoe kan je zelfsturende teams praktisch realiseren?

Hoe kan je helder en rechtlijnig communiceren?

GROEPSTRAININGEN

Deze zijn mogelijk nadat het management en de aandeelhouders reeds in een proces van vernieuwing zijn gegaan. Deze volgorde is essentieel. De vernieuwde basis van het management en de aandeelhouders stroomt -stap voor stap- door naar het team. De juiste tijd, de juiste plaats, exact zoals het moest zijn. Dit proces heeft tijd nodig. 

 

Trainingen die ik geef:

  1. Relatiewaarden concreet vertalen in gedrag

  2. Open dialoog vanuit rechtlijnigheid en duidelijkheid

  3. Leren observeren naar jezelf en de ander

  4. Stroming in jezelf en de samenwerking

  5. Omgaan met lastige emoties en je innerlijk kind

  6. Je inner state of excellence vertalen in je dagelijks werk

Ik werk steeds vanuit het nu moment. Het bedrijf is een levend organisme en transformeert voortdurend. Naargelang de noden kunnen coachings, trainingsessies of opleidingen nodig zijn.

MEETINGS

Op vraag kan ik meetings mee ondersteunen en faciliteren waarbij neutraliteit nodig is vanuit een buitenstaander. Hierbij hanteer ik communicatie technieken die een andere en vernieuwde kijk mogelijk maken. 

Ik kan ook aanwezig zijn om de nieuwe vaardigheden concreet te begeleiden bij integratie van het coaching project.

MOTIVATIE SESSIES
IN DE NATUUR

Met je team vertrekken we vanuit een plek in de natuur om gerichte motivatie trainingen en teambuildings uit te werken. Deze zijn maar mogelijk mits voorgaande sessies in integratie zijn. 

WERKWIJZE

Ik werk steeds vanuit datgene wat zich in het bedrijf ontvouwt. Iedere sessie is daardoor anders, juist afhankelijk van de vraag. Alles ontstaat vanuit degene die tot mij komt. De realiteit, de noden, de vragen, het bedrijf: dat is mijn vertrekpunt steeds opnieuw. Daarbij combineer ik het veld van alle mogelijkheden en het supra-mentale bewustzijn.