top of page

De ontwaakte staat van bewustzijn: hoe bereik je dat?

Het leven bestaat uit polariteiten. Bijvoorbeeld dag en nacht, yin en yang. Polariteiten kunnen zich ook uiten in de vorm van verschillende meningen. Ook jij ervaart deze polariteiten in jezelf en je omgeving, wellicht dagelijks. Ze spelen een niet te onderschatten rol in het ontwakingsproces. De eerste fase van ontwaken omvat een bewustwording van polarisatie en zijn trekkrachten.

In een dieper ontwaken zijn we gefascineerd om deze polariteiten te ontmoeten. Het veld van alle mogelijkhe-den biedt je diverse uitdagingen. Vanuit een open dialoog exploreer je wat deze polariteiten je kunnen brengen, bijleren en geven. De polariteiten buiten jezelf kunnen een weerspiegeling zijn van de polariteiten in jezelf.


NEUTRALITEIT VORMT DE BASIS

Jouw observerende aanwezigheid is de rode draad in het ontwakingsproces. Deze waarnemende staat bereik je vanuit stilte, iets waar je in kan groeien met behulp van yoga, wandelen, muziek, dansen en uiteraard ademen. Hierbij is het cruciaal dat je volledig aanwezig bent bij wat je doet. Je traint jezelf meditatief. Vanuit dit complete aanwezig zijn, kijk je naar de werkelijkheid. Je ziet jezelf als het ware wandelen in je eigen film. Hoe beweeg jij naar het midden?


Met behulp van een ontwaakte zijnsenergie erken je alles wat er is:

• Je bent bewust van je gedragingen en stuurt bij waar nodig.

• Je doorleeft je emoties, in ease and grace, vanuit je observator. Het zijn geen onoverkomelijke gewaarwordingen meer. Ze vragen vooral erkenning.

• Je bent voorbij het denken in vicieuze cirkels.

Je handelt nu vanuit logica.


Als ontwaakt mens sta je met beide voeten stevig op de grond. Je basis is mededogen en vergeving, maar tege-lijkertijd neem je een neutrale positie in. Je leeft bewust in het veld van alle mogelijkheden. Je vertrouwt erop dat alles zich op de juiste tijd en de juiste plaats ontvouwt, exact zoals het moet zijn. En mijn advies is dan ook: ‘Geniet ervan. En... er is nog zoveel meer.’


Het basisingrediënt van ontwaken is neutraliteit. De natuur is onze grote leermeester in neutraliteit. Trek meer de natuur in.


1.056 weergaven

Comments


bottom of page