top of page

Meditatief oefenen kan leiden tot meditatie.

Wat is het verschil en hoe doe je wat? Dit blog artikel is praktisch gericht om er direct mee aan de slag te gaan.


Definitie meditatief oefenen en meditatie.

Meditatieve oefening is geen meditatie. In ons dagelijks taalgebruik maken we best hier een onderscheid in. Meditatieve oefening kan leiden tot meditatie.Het meditatief oefenen is een training om vanuit overgave te glijden in de stilte voorbij de persoonlijkheid.  Het in overgave gaan is een essentieel aspect. Zo kan de meditatie zich ontvouwen.

Tijdens de meditatie is er ogenschijnlijk geen beweging meer, geen actie en toch ben je de bewuste alerte staat van zijn in het all inclusieve. Tijdens de meditatie ben je de stilte, de leegte, het niets, het zijn. Deze vier woorden geven de verdieping weer van meditatie.

 

 

 

Vanuit je eigen vrije wil in het nu kies jij - mogelijks- om dit artikel bewust in je alerte staat van zijn te lezen. Hoe doe je dat?

Je creëert eerst een ruimte waar je gaat meditatief lezen. De plek die jij bepaalt, geeft je een veilig gevoel van geborgenheid. Hoe je plaatsneemt doe je met de intentie tot ontspanning in je fysieke gewaarwordingen. Wij, Westerse mensen, zitten met onze beide voeten naast elkaar op de grond. Daarna registreer je de ademhaling. Hoe je ademhaling is, laat je nu zijn. Je blijft simpelweg bij de ademhaling zoals die is. Je komt er wel bij aanwezig en voert deze bewust uit via de neus. Zo ben je al vertrokken met je eerste meditatieve oefening.

 

 

Weerstand naar het meditatief oefenen en mediteren

Het meditatief oefenen is een beweging naar het onbekende en vooral het loslaten van de controle. Het loslaten van de wetmatigheid dewelke vanuit het rationele - wat eigen is aan de persoonlijkheid - geduid wordt en dat wordt gelinkt aan de fysiek. Vandaar dat er tijdens de meditatieve oefening eerst allerhande gedachten komen en ongemakken fysiek ervaren worden. In aanvaarding van wat er is op dat moment oefen je om de controle los te laten.  

 

 

 

Ademhaling

De belangrijkste opstart in het meditatief oefenen is je bewust verbinden met je adem. Je ademhaling nodig je uit om je zelf regenererend vermogen van je lichaam terug in balans te resetten. De kracht van de eenvoud leert je als vanzelf in een diepe ademhaling landen. Bij de start kan je ademhaling oppervlakkig zijn. En daar vertel je bij dat dit helemaal ok is. Niets hoeft en je nodigt jezelf uit om alle tijd te nemen tot verdieping in de bewuste ademhaling. Zo ervaar je dat de opbouw van de rust als vanzelf komt. Om te groeien in bewustwording is het belangrijk dat je dwang en druk schrapt uit het meditatief oefenen. Je oefent spontaan. De juiste tijd, de juiste plaats, exact zoals het moest zijn.

 

 

Het all inclusieve: het basis ingrediënt van meditatief oefenen

 

Aanvaarding

Het voluit kiezen voor het leven vanuit overgave stuwt je in oer-vertrouwen. Het leven draagt je en is er voor je. Keer op keer. Deze overtuigingen nodigen je uit om hier en nu rust te ervaren.

Wij hebben echter vaak ruis op onze antenne van deze rust ervaring in het nu.  Daarom is het al inclusief meditatief oefenen een beweging om bij de correcte zender te komen in jezelf.

Hoe? Door alles te aanvaarden wat er is. Aanvaarden is niet hetzelfde als appreciëren. Je leert als het ware het onaanvaardbare aanvaarden met de intentie om je innerlijke strijd los te laten en finaal te stoppen. Om iets duurzaam te transformeren is het aanvaarden de eerste essentiele beweging. Het aanvaarden is nog iets anders dan akkoord gaan. Immers vanuit aanvaarding staak je de strijd, stopt de controle. En op deze manier kan je inwendig doorvoelen wat je nu werkelijk wenst en leer je positie innemen vanuit neutraliteit.

 

Erkenning

Het aanvaarden heeft een nog diepere beweging nodig van erkenning. De erkenning is essentieel opdat er terug beweging kan komen.

 

Heb je ergens fysiek last nu je dit artikel leest? Kom daar met je volle aandacht bij. Aanvaard en erken het. Hoe?

Localiseer eerst de plek van onrust. Daarna neem je verbinding met je hart, op je eigen manier. Je kan je hart letterlijk voelen kloppen in je halsstreek. Ervaar dat het klopt. Besef dat je hart de ultieme disciplinaire aanwezigheid in jezelf is. Het klopt dag in dag uit, continu. Al jaren lang. Je hart is steeds trouw aan jezelf. Je hart pomt het bloed ( je bloed kan je omschrijven als je innerlijke nectar) doorheen je hele lichaam: naar je schouders, je bovenarmen, je onderarmen tot in je handen.  Je hart is nog zoveel meer dan louter het fysieke hart. Leg je hand doordrengt van deze eigen liefde op de pijnplek. Vertel innerlijk dat je de pijn ervaart, doorvoelt en erkent. Zo kan de pijn ontspannen. Daarna zal je lichaam een nieuwe plek aangeven waar het je volle aanwezigheid bij vraagt vanuit liefde. Je herhaalt deze beweging. Je gaat als het ware eerst bij de pijn, in de pijn, door de pijn en tot slot voorbij de pijn. Zo train je jezelf om vanuit overgave helemaal hier en nu te zijn: je komt aan de start van de meditatie.

 

 

Dat All inclusieve pas je toe op alle lagen van wat je ervaart tijdens het meditatief oefenen om voorbij je persoonlijkheid te geraken. Eens voorbij je persoonlijkheid, vanuit aanwezigheid met al wat is, ben je in de opstart van de meditatie.

 

Ik som deze lagen lineair op. Besef dat al deze ervaringen snel, simultaan en kris kras door elkaar afspelen. De oefening is de vertraging in liefdevolle aanwezigheid van al wat er is. Dit oefen je met de intentie om de complete rust op te bouwen.

Je past de all inclusieve training toe zowel in je als rond je.

 

Wat is het all inclusieve?

De kracht van gedachten

Hetgeen eerst aandacht vraagt als je start met het meditatief oefenen is je brein.

Vaak gaat je brein juist op dat moment heel actief worden om de controle te behouden. Je maakt onmiddellijk 1 afspraak met je brein: ik laat je nu enkel toe vanuit het logisch denken. Uiteraard gaat je brein meteen alles doen om je in het oude patroon te houden van zorgelijke gedachten. Het brein wil absoluut de controle houden. Deze laat je nu laag per laag toe. Iedere gedachte erken je. Inwendig vertel je aan je zorgelijke gedachten: ik hoor je en je mag er zijn. Nu kies ik echter voor een meditatieve oefening dus graag later. Bedankt. Keer op keer herhaal je dit. Nu je dit leest zal je brein ook veel aan je vertellen. Sta hier nu even bij stil. En pas toe wat je daarnet hebt gelezen. Neem je tijd. De vertraging geeft kwaliteit aan deze oefeningen. Je stopt de verhalen. Je gaat even kort mee in het verhaal, gaat door het verhaal en voorbij het verhaal. Je stopt de verhaallijn.  

 

 

De zintuiglijke gewaarwordingen

Het zien

Eerst is mijn advies je ogen open te houden. Nu scan je de woorden en beelden op het blad. Kijk ook eens in je ruimte zoals een scanner. Een scanner gaat vrij van veroordelingen rustig alles gelijkwaardig neutraal registreren. Voor een scanner is niets mooi noch lelijk. Het is allemaal. Kijk zo in je omgeving. Vanuit een veroordeling ga je in de polariteit van goed of slecht. Met de beoordeling, het registreren kom je bij de feiten en zie je wat er allemaal is. Het is. Doe dit laag per laag in je omgeving waar je nu bent. Nadat je dit traag en bewust hebt gedaan sluit je je ogen.

 

Het horen

Je hoort de omgevingsgeluiden en maakt ze allemaal inclusief. Ook de storende geluiden neem je integraal mee op in je nu ervaring. Om doorheen de controle te groeien in overgave kan je eerst een verhaal linken dat je rust geeft aan een storend geluid. Neem nu bijvoorbeeld een boor machine bij je buren. Je maakt hier inwendig de metafoor van dat je aan het “boren bent” om dieper bij jezelf te landen. Je zal merken dat het uitwendige boorgeluid in je omgeving stopt en dat het verhaal verdwijnt. En je komt meer in overgave, dichter in jezelf. Dit doe je geluid per geluid, laag per laag, steeds korter bij de stilte. Je gaat eerst bij de gewaarwording van het geluid, dan word je het geluid en tot slot ga je eraan voorbij. De mogelijke start van de meditatie.

 

Het ruiken / het smaken

Dezelfde beweging: ruik/proef in je omgeving. Opnieuw all inclusief.

 

Ieder mens heeft andere zintuigen die sterker ontwikkelt zijn. Tijdens het meditatief oefenen train je idealiter alle kanalen. Zo kom je meer in balans met jezelf en je omgeving.

 

De emotionele gewaarwordingen

Simultaan met de bewuste zintuigelijke aanwezigheid komen vaak de emoties op de voorgrond.

Deze ga je ook all inclusief langzaam uitnodigen. Bijvoorbeeld je voelt je geïrriteerd omdat je buur storende geluiden maakt. Erken deze irritatie. Kom helemaal aanwezig bij deze emotie. Je kwalitatieve aanwezigheid bij de emotie bepaalt de mate waarin je deze kan neutraliseren. Jij bent de aanwezigheid en nog zoveel meer dan die irritatie. Je gaat – vanuit je liefdevolle aanwezigheid - in de irritatie, wandelt doorheen de irritatie en laat de irritatie dan achter je. Ook hier dient zich mogelijks een onderliggende emotie aan. Telkens opnieuw train je jezelf om doorheen de emotie te gaan vanuit je bewuste aanwezigheid in het nu. Je bent nog zoveel meer dan die emotie. Dit doe je laag per laag totdat je in het gevoel komt. Het gevoel is de doorleefde, geneutraliseerde emotie. De emotie is dus de niet erkende. Het gevoel de erkende.

 

 

Het meditatief oefenen leert je in deze neutrale aanwezigheid te zijn, op dit moment. Je beoordeelt wat er is zonder het te veroordelen. Je bent compleet hier en nu, in al wat is. Opnieuw de mogelijke ingang naar de meditatie.

 

De lichamelijke gewaarwordingen

Het lichaam stuurt je metaforisch sms berichten als je start met meditatief oefenen. Vanaf het moment dat je start met de bewuste ademhaling vraagt je lichaam om aandacht én om controle te houden. Hier is opnieuw de oefening om bij ieder lichamelijk signaal kwalitatief aanwezig te zijn, vanuit overgave in een oervertrouwen bij dat wat is. Je erkent de lastige plek, komt erbij met je aandacht en vertelt: ik voel je, ik ben bij je, je mag er helemaal zijn. En nu kies ik voor rust. Bedankt. Op deze manier ontstaat een diepere laag van rust en mogelijks al stilte. Je fysieke gewaarworden door-adem je. Je wil ze niet meteen veranderen. Je gaat het uithouden, doorleven en zodoende neutraliseren vanuit je onvoorwaardelijke liefdevolle aanwezigheid. Je gaat in overgave naar dat wat er is nu. Je eert wat er is.

Ga in voeling met de volgende metafoor:  het publiek (40 triljoen cellen) voelt zich erkent vanaf het moment dat de artiest (= jij en je ziel en je hoger zelf) op het podium staat en zingt (bewust ademt).

 

 

Hoofd – hart – buik in balans

De rode draad in het meditatief oefenen is dus de totale gewaarwordingen in hoofd, hart en buik doorvoelen. Hier en nu. All inclusief. En leren kijken naar jezelf, de ander, de groep en een overkoepelende kijk ontwikkelen vanuit neutraliteit. Je oefent jezelf om je innerlijke observator te ontmoeten en als bondgenoot te hanteren: zowel inwendig tijdens het meditatief oefenen als uitwendig in je contact met anderen. Je traint om vanuit het all inclusieve bewust deze meditatieve staat van zijn te activeren tijdens momenten van verhoogde stress, emotionele roller coasters, lichamelijke kwalen of mentale denkpatronen. Zo leer je telkens opnieuw landen in je authentieke rechtlijnige aanwezigheid, diegene die jij werkelijk bent in de totaliteit.

 

Tijdens de meditatieve oefening is het fundamenteel dat je je lichamelijke gewaarwordingen bewust blijft beleven. Immers we gaan associëren met al wat is en niet dissociëren met het nu moment en je lichaam. Dus de fysieke en zintuigelijke gewaarwordingen tijdens geleide meditatieve oefeningen is essentieel. Zo integreer je de rust compleet in je fysiek als mens.  

 

Je traint jezelf in innerlijke harmonie door de drie ‘stemmetjes’ van je hoofd, hart en buik synchroon één klank te laten maken. Het meditatief oefenen kan je eigenlijk de hele tijd toepassen in je dagelijks leven. Het is zeer krachtig dit een minuutje, zeer frequent, per dag te passen.

 

 

 

 

 

De opbouw van meditatief oefenen naar de meditatie

Het meditatief oefenen traint je in rust opbouw naar de meditatie. Tijdens de meditatie ervaar je de stilte, de leegte, het niets en het zijn.

Je ziet bijvoorbeeld een beeld in je meditatieve gewaarwording. Je gaat helemaal in dat beeld en je wordt het beeld. Nog intenser ga je door het beeld, voorbij het beeld. Bij deze verdieping gebruik je al je zintuigelijke kanalen en fysieke gewaarwordingen. Je hoofdkanaal is bijvoorbeeld het visuele en je kiest bewust om het smaak, geur en gehoor kanaal mee te integreren.  Bij het volgende beeld, dat je laat ontvouwen, herhaal je. En zo ga je steeds dieper en dieper. Dit is de methodiek om voorbij de persoonlijkheid te gaan. Mogelijks ervaar je na de meditatie nieuwe inspiratie. In – spirit: je spirit komt binnen.

 

Het zijn

Tijdens het meditatief oefenen kom je vanuit overgave in de meditatie. Je komt in het niet weten én in de essentie van al wat is. Hier kom je in het vormloze, het niets, het zijn. Dit noemen we vaak de bron ervaring. Dan ervaar je buiten de tijd en ruimte doorheen het veld van alle mogelijkheden de ultieme vorm van meditatie. Je komt in een onmetelijke stilte, een ogenschijnlijke beweegloosheid, een doen door niets te doen, een hoge vibratie van energie, een alles omvattende staat van zijn. Je bent in verbinding met de hoogste hertz van je hoger zelf. Hier zijn geen woorden meer nodig.

 

 

De kracht van de observator: de kwalitatieve aanwezigheid in jezelf.

Tijdens het meditatief oefenen train je jezelf om meer te groeien in je innerlijke observator. Er is altijd een aanwezigheid in je die alles registreert, filtert en ordent. Deze stuwt de basis energie door naar je persoonlijkheid. Dankzij het meditatief oefenen vanuit het all inclusieve kom je dichter bij je eigen innerlijke stem.

 

Je kan hierbij volgende metafoor zien: het grote warme bad (je kwalitatieve liefdevolle aanwezigheid in het nu) zorgt ervoor dat de ijsklomp in het water ( je gedachten, fysieke gewaarwordingen ) smelten. Er rest een zee van mogelijkheden…

 

 

 

Jij bent de spil van je bestaan

Meditatief oefenen brengt je bij de bewustwording dat jij de spil van je bestaan bent. Jij bent verantwoordelijk voor jezelf en je hebt een vrije wil. De vrije wil heeft oorzaak en gevolg. Oude beslissingen hebben gevolgen in het nu. Dus sta bewust stil bij je keuzes. Dat is groeien in bewustwording. Dit bewust oefenen doe je best dagelijks eventjes als het past. Uren en dagen meditatief oefenen is minder heilbrengend dan elke dag frequent enkele minuutjes. Bij dit laatste kan het vanuit een continuïteit doorstromen in je dagelijks leven.

 

 

 

 

Nu je dit artikel hebt doorgenomen: weet dat je al een eerste stap gezet in bewustwording.

Meditatief oefenen is op alle mogelijke lagen en ervaringen in het én én verhaal komen. Zoals het Aquarius tijdperk ons toe uitnodigt. Voorheen was het of of. Nu is het all inclusief. En dit nu in jezelf helemaal laag per laag beoefenen. Zo kom je in de authentieke pure rust en de opstart van de meditatie. In de meditatie is er geen enkel verhaal meer. Het is.

Het meditatief oefenen is als het ware vanuit je innerlijke dirigent (ziel) alle instrumenten ( jij zelf met al je gewaarwordingen) afstemmen (de zuivere toon, het goede ritme)  tot één harmonisch orkest (je leven). En de grote dirigent (je geestesbewustzijn) beroert de snaren van de dirigent (ziel). En dan ben je in de verwondering van de muziek: de meditatie.

Proficiat. Hier en nu ben je gestart met meditatief oefenen. En vooral geniet ervan.


Mediteren
In groep met gelijkgestemden, in de praktijk. Op basis van vrije bijdrage.


Meditatief oefenen met nabespreking - elke derde woensdagavond - 20u-21
548 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Verbinding.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page