"Do something your future self will thank you for".

Gun jezelf deze waardevolle zelfzorg om dichter bij jezelf te komen en blijven, in je eigen waarheid thuis te komen en helemaal jezelf te worden en zijn. Laat je coachen door Heidi Gelders, master coach. 

 

Authenticiteit en rechtlijnigheid vormen de basis in haar aanpak. Heidi geeft je tools om dichter bij jezelf te komen en vooral te blijven ongeacht je omgeving.

Wat is zelfrealisering? Hier en nu, het maximale aan potentieel in jezelf manifesteren. Bewust, in je dagelijks leven.  

 

IN JANUARI START DE OPLEIDING ZELFREALISERING

Van harte welkom.

Coachingpraktijk Zelfrealisering

Een individuele

coaching sessie:

AUTHENTIEK

Heidi ervaart dat je het meeste kan bereiken als je helemaal jezelf bent, immers een origineel is meer waard dan een copie. Zo is ook haar aanpak. Ze vertrekt telkens opnieuw vanuit het moment en laat alles ontstaan vanuit jezelf. Ze kiest voor een systematische uitbouw vanuit de behoefte van jezelf. Zo is een lange termijn zelfrealisering vanuit de kracht van jezelf haalbaar. Aan de basis van haar werkwijze is de bevordering van stabiliteit en vertrouwen vertrekkende vanuit je eigen kracht.

RECHTLIJNIG

Heidi haar voornaamste streefdoel is duidelijkheid en rechtlijnigheid. Voor bedrijven volgt na een verkennend gesprek een op maat gemaakt traject vertrekkende vanuit de noden van de groep en het bedrijf. Voor privé personen start Heidi telkens vanuit het moment en jezelf.

Haar werkwijze is zowel gericht naar de individuele aanpak als naar ruimere structuren van groepsactiviteiten. Deze zijn zowel online als op locatie mogelijk.

 
 

WHAT PEOPLE SAY

“Ik ben een stuk minder angstig en boos. Niet altijd omdat de omstandigheden zijn veranderd, maar wel mijn reactie erop...” 

R, Antwerpen

Volledige getuige.

 

VOOR PARTICULIEREN
Een opsomming van mogelijkheden om je te laten coachen kunnen zijn:

Overschrijven van oude, tijdrovende gewoontes.
Onzelfzekerheid vervangen door zelfvertrouwen.
Wantrouwen omzetten naar vertrouwen.
Vlotte samenwerking met partner, familieleden en vrienden.
Deblokkeren van vastgeroeste familie patronen.

 

Heidi Gelders beschikt over ruim 25 jaren ervaring

in zowel de corporate als de onderwijs wereld.

VOOR BEDRIJVEN

Mogelijkheden om je te laten begeleiden binnen je bedrijf door Heidi kunnen bijvoorbeeld zijn:

Optimaliseren van de samenwerking tussen collega’s en managers.
Een efficiënte communicatie realiseren in de dagdagelijkse werking van het bedrijf.
Verruimend perspectief van mogelijkheden in aanpak van oplossingen.
Opstarten eigen bedrijf met concretisering eigen missie en visie.
Faciliteren van meetings en samenwerkingsovereenkomsten.

VOOR HET ONDERWIJS

Mogelijkheden om je te laten begeleiden binnen je school door Heidi kunnen bijvoorbeeld zijn:

Optimaliseren samenwerking tussen onderwijzend personeel onderling.
Beter in de hand houden en motiveren van de leerlingen in de klas.
Maximaliseren van de samenwerking tussen ouders en personeel.
Faciliteren van oudercontacten, personeelsvergaderingen en klassenraden.
Het maximaal aan potentieel halen uit de globale werking van de school.

© 2020  Heidi Gelders  

Zelfrealisering Coachingpraktijk

Vanuit stabiliteit en vertrouwen

 

Privacy verklaring         

Algemene voorwaarden  

Doneren