top of page

Een master coach, wat is de meerwaarde?

En in dit artikel ontdek je ook: Wat is psycho-energetica? Wat is de 'Bron'?

De term psycho-energetisch master coach is de volledige benaming. Psycho-energetica kan je als volgt vertalen: het is een uitnodiging om je Ziel, je authentieke Zelf in stroming te brengen. Vanuit de psycho-energetica is de ‘Bronervaring’, het ‘Supra-mentale’ veld, het ‘Al’ veld, de ‘Godsvonk’ de rode draad doorheen je dagelijks leven. Telkens is deze ‘Bron’, het ‘Vormloze’, het ‘Supra-mentale’ de basis van waaruit een nieuwe beweging kan ontstaan. Je ontvouwt tot een krachtig, alert en bewust persoon, stabiel en zelfzeker, hier en nu. Met beide voeten stevig op de grond.Een korte impressie van een coaching sessie door een master coach.

Ik vertrek steeds vanuit een alerte aanwezigheid hier en nu. En simultaan schenk ik aandacht aan de noden en vragen van de coachee. De coachee komt vanuit zijn/haar innerlijke fysieke gewaarwordingen zelf tot inzichten en oplossingen. In ieder probleem zit immers de oplossing vervat. Zelf ben ik steeds in iedere sessie in verbinding met het ‘Supra Mentale’ veld. Dat is de kwalitatieve aanwezigheid van mezelf als master coach die het fundament vormt voor de sessie.De meerwaarde van een master coach is het bewust verbinden met het ‘Supra Mentale veld’ in iedere sessie. Keer op keer.

De psycho-energetische coaching techniek overstijgt het mentale naar het hoger mentale tot in het ‘Supra mentale’. Vanuit dit ‘Supra-mentale’, de ‘Bron’, de ‘Zijnsenergie’ kan je alles aanschouwen en observeren. De coachee ervaart dat alles met alles verbonden is. Zo binnen zo buiten. Er ontvouwt zich een alert diepgaand bewustzijn waardoor de levenskwaliteit toeneemt. Dit is een opbouwend proces. Metaforisch kan je het zien als stap voor stap in de kern van de storm alert met alle zintuigen aanwezig zijn in het ‘hier en nu’. In het centrum van de storm is de ‘onbeweeglijke stilte’, het ‘vormloze’. En van daaruit ontstaat een nieuwe beweging, een nieuwe vorm.

Bijvoorbeeld: je hoofd, hart en buik in gelijkwaardigheid eren en hanteren.

Ik geef hier een zeer vereenvoudigde weergave. Dit kan al een eerste impressie geven.


HOOFD

Meestal zitten we “vast” in onze gedachten. De linker hersenhelft bevat de taal, de communicatie, het leren associatief denken, het abstract denken. De rechter hersenhelft gaat over het intuïtieve, het creatieve.

Het is belangrijk de rechter en linker hersenhelft met elkaar te verbinden.


Vanuit deze vernieuwde mentale balans kan je bijvoorbeeld bewust je gedachten ‘herprogrammeren’.


HART

Het hart gaat over het waarderen van jezelf en de ander. Het oprecht verbinden van alles wat er is, hier en nu. De compassie en het mededogen in een alert bewust zijn beleven. Het oprecht vergeven vanuit het hart aan jezelf en de ander. Je leert om bewust uit de polariteiten te blijven. Je voelt je meer en meer in het midden en neutraal.

Vanuit het geheelde hart ben je in verbinding met jezelf, de ander en je omgeving vanuit mededogen. Het 'klopt'.


BUIK

De buik geeft je de moed om dingen aan te pakken, de identiteit, het zelfbehoud. In de buik kom je in actie en manifestatie. Onze taal verklapt al veel over de buik-energie: er ligt iets op zijn lever, hij moest zijn gal spuien, hij krijgt het niet verteert. Ons ‘buikbrein’ is in de verwerking van emoties een fundamenteel en vaak onderschat onderdeel.


Vanuit een zachte kracht in je buikenergie, kom je in een manifestatie drijf voor jezelf. Je voelt als het ware een 'warme gloed' in je buik.


De verschillende “stemmetjes” van ons hart, buik en hoofd zijn vaak niet in overeenstemming. Eerst leer je deze verschillende stemmen horen. Na de essentiële erkenning ontstaat een stilte. Uit deze stilte vloeit 'vanzelf' een diepe rust. Deze groeit uit tot een diep weten. Er kan zich 1 woord aandienen of een beeld waar de drie delen het allemaal mee eens zijn. Je leert de taal van je lichaam kennen en daarmee rekening houden.


Wees je bewust dat je lichaam alles hoort wat je zegt, denkt, voelt en ervaart.

De ‘bronervaring’, het ‘alert bewustzijn’, het ‘Supra-mentale’.

Ik heb bij iedere sessie de intentie om de coachee in contact te brengen met zijn/haar eigen ‘Godsvonk’, met het ‘Supra Mentale’ veld, met de ‘Bronervaring’. Het zijn allemaal synoniemen voor dezelfde ervaring van verruiming in het multi-dimensionele veld.

Vanuit deze herhaaldelijke opbouw van alert bewustzijn groeit de coachee om zelf in contact te komen met zijn/haar innerlijk weten, de eigen Waarheid, zijn/haar innerlijk leiderschap. De coachee groeit uit tot een bewuste creator van zijn/haar werkelijkheid vertrekkende vanuit de ‘Zijnsenergie’.

Deze ‘Zijnsenergie’ is een fundament aangezien vanuit deze ‘Bron’ er een ruimere kijk ontstaat, een diepere rust, een intense vreugde. De ‘Zijnsenergie’ ervaar je bijvoorbeeld door te vertragen. Lieve lezer, vertraag eens tijdens dit lezen. Durf ruimte te laten tussen mijn zinnen en woorden. Voel tijdens het lezen wat er in je lichaam gebeurd. En adem eens dieper naar je buik. Durf eens echt je tijd te nemen dit artikel nog eens te lezen. En rustig de woorden te laten toestromen naar je hoofd én je hart én je buik.Authenticiteit - rechtlijnigheid - helderheid de basiswaarden van alert bewustzijn en dus ook van iedere coaching sessie.

Tijdens de coaching sessie kan de ‘Zijnsenergie’, de ‘Bronervaring’ ervaren worden met ondersteuning van de master coach. Persoonlijk merk ik dat de coachees vaak met een serene, zelfzekere vreugdevolle uitstraling en een diepe gronding mijn praktijk verlaten. Vaak keren coachees met ‘een warme gloed’ op de wangen naar huis. Door herhaling komt de coachee in de mogelijkheid om ook thuis zelfstandig in deze ervaring te komen. Met als doel vertrekkende vanuit deze zuivere ‘Zijnsenergie’ in het dagelijks leven in actie komen. Kortom een vreugdevol leven uit bouwen in het hier en nu. Dankzij authenticiteit, rechtlijnigheid en helderheid heb je een vlottere ‘ingang’ naar dit ‘Supra Mentale Veld’.

Ieder mens heeft nood aan deze coaching sessies. Niet alleen als je slecht in je vel zit of ongelukkig bent. Ook als je alert en bewust wenst te leven.

Psycho-energetische coaching sessies zijn naar mijn aanvoelen een basis van zelfzorg waar iedereen recht op heeft en zelfs nodig heeft. Zeer veel mensen leven in hun hoofd en zijn vergeten dat er nog zoveel meer is dan alleen je gedachten wereld. Stel, je voelt je goed en je kan dat goed gevoel nog bewuster hier en nu ervaren? Wat als je nog meer bewust kan aanwezig zijn bij de leuke momenten in je gezin? Zou je kiezen om je eigen werkelijkheid nog bewuster te bepalen? Laat je aangenaam verrassen in de groeiende bewustwording van je eigen creatie krachten. Ik nodig je uit, lieve lezer, heb jij zin om je te engageren naar jezelf? In bewuste zelfzorg? Eigenliefde? Het is je geboorterecht, je basisrecht. Jij bent het waard. Vandaar ook mijn keuze om iedere dinsdag avond een online meditatie (30 min) aan te bieden voor mensen die al eens willen ‘proeven’ van dit ‘Supra-Mentale’ veld.

Een diversiteit aan methodieken.

Een master coach is onderlegd in vele methodieken en leert nog elke dag bij. Ik merk dat je door het dagelijks coachen ook zelf nieuwe methodes ontwikkelt met psycho-energetica aan de basis. Doel is steeds in verbinding blijven met het veld van alle mogelijkheden waardoor de coachee zelf leert zijn/haar eigen leven in handen nemen.

Het fascinerende aan de psycho-energetica is dat het in stroming blijft. Mijn creatieve aanpak brengt een onderstroom van genoeglijkheid tijdens mijn sessies. Iedere sessie is anders. Ik kan de nieuwsgierige lezer al een tipje van de sluier meegeven: we zitten niet de hele tijd op de stoel. Soms wel, maar meestal niet.

Zo geef ik bijvoorbeeld danssessies waarbij je op een speelse, creatieve manier in contact komt met het ‘Supra Mentale’ veld. De natuur is nog zo een krachtige leermeester om in de ‘Bronervaring’ te landen. Vandaar dat ik coaching sessies in de natuur en aan zee binnen mijn aanbod heb uitgewerkt.
Hier en nu, in het dagelijks leven.

Je hebt nu gelezen dat iedere coaching sessie telkens anders is, vertrekkende vanuit het hier en nu. Rekening houdende met de noden, vragen en processen van de coachee. De coachee laat het ‘Supra mentale’ meer en meer als een natuurlijk alert bewustzijn in het dagelijks leven toe. Er ontvouwt zich een vreugdevol genieten van de vele mogelijkheden die wij als mens kunnen ervaren.

Momenteel kan je online via Zoom mijzelf gratis en individueel ontmoeten. Dit kan je boeken via mijn website.

Voel je van harte welkom.


bottom of page