Wherever you are,

be all there.

CORONA EN TOCH IN STROMING BLIJVEN  - VOOR ZAAKVOERDERS

De corona maatregelen kunnen een inperkend effect hebben op je bedrijf. Hoe blijf je jezelf heruitvinden in concrete nieuwe business modellen? Hoe leer je in de huidige realiteit je bedrijf steeds opnieuw op een andere manier bekijken en benaderen waaruit nieuwe inzichten ontstaan en groei mogelijk blijft?

OBSERVATIE RONDES

Een of meerdere observatie rondes kunnen aangevraagd worden om meer duidelijkheid in de huidige werking te verkrijgen zowel vanuit personeelsbeleid als vanuit Soft HR. Deze werkwijze geeft je inzicht in je eigen blinde vlekken binnen je bedrijf en het functioneren van je team. Doel is de totaliteit van het bedrijf te observeren, op iedere  afdeling, in iedere tak, bij ieder niveau van arbeider tot en met management. Bel 0478 26 56 46 voor een observatie ronde in te boeken met Heidi Gelders.

 

GROEPSTRAININGEN

Deze sluiten aan op de observatie rondes. Ze worden bij iedere project op maat uitgewerkt. De thema's worden bepaald na de observatie ronde(s) en wat daarin naar  voren komt.

 

PERSONEELSBELEID / SOFT HR
- Werken je personeelsleden op de juiste plek, met hun maximaal aan potentieel? Hoe krijg je hier inzichten in?
- Hoe ga je om met gender problematiek/ cultuurverschillen/ personeelsverloop/ bore-out?
- Hoe personeel motiveren én gemotiveerd houden binnen je bedrijf? Hoe verloop van personeel voorkomen nadat ze bij je bijvoorbeeld een opleiding hebben gevolgd?
- Hoe de vertrouwensband aansterken tussen het management en je team?
- Communicatie en observatie technieken praktisch toepassen ten voordele van de samenwerking binnen je bedrijf. Hoe precies kan je steeds wederkerende misverstanden voorkomen? Van waaruit onstaan deze? Hoe communiceer je zo helder mogelijk?
- Hoe kan je de talenten en leiderschapskwaliteiten optimaal benutten binnen je management en ook binnen je team? Hoe pak je dat aan? Welke verborgen en nog te ontdekken talenten schuilen er nog in jezelf, je team, je aanbod en je product?
- Hoe krijg je de kloof kleiner tussen je missie, visie van het hoger management enerzijds en de dagdagelijkse werking van je bedrijf? Deze kloof veruitwendigt zich per bedrijf anders. Dit kan gaan van steeds wederkerende misverstanden in de samenwerking. Hoe kan je de motivatie vanuit dezelfde visie aansterken en dit op één lijn brengen?

PROFILERING EN POSITIONERING VAN JE BEDRIJF
- Authentiek en rechtlijnig ondernemen. Is je uitstraling en visibiliteit congruent met je profilering van je bedrijf? Hoe dit nog meer op één lijn brengen?
- Is je visie en missie op dezelfde lijn als je wensen van je doelgroep? Hoe kijk jij naar je product / aanbod? Is dit kwalitatief? Kan dit nog geoptimaliseerd? Is het bijsturen van je aanbod zinvol en productief in deze veranderende tijden? Wat is de wens van je doelgroep? Is je beeld van je doelgroep daadwerkelijk je doelgroep? Ontstaan hier nieuwe mogelijkheden bij nader onderzoek, om je doelgroep beter tegemoet te komen? Zowel vanuit je aanbod/product als vanuit je potentiële doelgroep? Hoe kan je als bedrijf blijvend veerkracht ontwikkelen in de steeds veranderende bewegingen van je doelgroep en de maatschappij?

ONDEFINIËERBAAR STEEDS TERUGKEREND PROBLEEM
Dit kan zich op vernoemde terreinen manifesteren als een lastige rode draad doorheen je bedrijf. Hoe doorbreek je deze problematiek?

 

Heidi werkt steeds vanuit wat er uit de groep op dat moment naar voorkomt. Heidi werkt concreet met de realiteit van de deelnemers, hier en nu.  Hieruit kunnen coachings, trainingsessies of opleidingen uit voortvloeien.

INDIVIDUEEL MENTORSCHAP

Voor een arbeider, werknemer die een belangrijke rol heeft binnen het bedrijf maar ook kan je als zaakvoerder dit pad bewandelen. Dit is uiteraard maatwerk.

Mogelijke vragen:

Hoe kan je rechtlijnig en authentiek blijven in je management functie?

Hoe krijg je iedereen mee in dezelfde visie en missie van je  bedrijf?

MOTIVATIE SESSIES
IN DE NATUUR

Met je team vertrekken we vanuit een plek in de natuur om gerichte motivatie trainingen en teambuildings uit te werken. Deze zijn maar mogelijk mits voorgaande sessies.

MEETINGS

Meetings mede ondersteunen en faciliteren waarbij neutraliteit nodig is vanuit een buitenstaander.

DEMONSTRATIE

Je kan me uitnodigen om een uiteenzetting te komen geven binnen jullie bedrijf.

 

AANPAK

Ik werk steeds vanuit datgene wat zich in de groep ontvouwt. Iedere training is daardoor anders, juist afhankelijk van de noden van de groep. Alles ontstaat vanuit de groep zelf, hun realiteit, hun noden, hun vragen, hun bedrijf. Iedere deelnemer heeft de beste intentie voort zijn/haar bedrijf. Dat is de ingang om een diversiteit van thema’s aan te pakken.

 

Een totaal overzicht van het aanbod tref je hier aan.