Teaching and beyond.

Observatie rondes

Een observatie ronde kan aangevraagd worden voor aanvang van een onderzoek.

Deze observatie rondes vinden plaats bij de directie, klassenraden, personeelsvergaderingen,

maar ook bij de leerlingen in de klas en op de speelplaats om een totaal beeld van de school te verkrijgen. 

Zelfrealisering programma's

Deze sluiten aan op de observatie rondes.

Ze worden bij iedere project op maat uitgewerkt.

Al naargelang de noden en wat resulteert uit de observatie rondes

worden de zelfrealisering programma's op maat uitgewerkt.

Deze kunnen uitgewerkt worden via individuele coaching sessies,

of trainingen of uitgebreide trajecten.

Groepstrainingen

Communicatie  en observatie technieken leren toepassen in het dagelijks schoolgebeuren.

Deze trainingen kunnen gericht zijn naar iedereen van het onderwijzend personeel.

Deze trainingen worden telkens op maat uitgewerkt vanuit overleg.

Individueel mentorschap

De taakleerkracht, de klasleerkracht, alsook directie kan kiezen voor dit traject.
Dit is uiteraard maatwerk.

Personeelsvergaderingen

Personeelsvergaderingen, interne werkgroepen, klassenraden... ondersteunen en faciliteren

waarbij neutraliteit nodig is vanuit een buitenstaander.

Motivatie sessies in de natuur

Deze zijn gericht  naar het onderwijzend personeel en zijn een integratie van voorgaande sessies.

© 2023  Heidi Gelders                                                                                                                                                                                        Zelfrealisering, vanuit stabiliteit en vertrouwen

  • Facebook - White Circle