Teaching and beyond.

CORONA EN VEERKRACHT -

VOOR DIRECTIE

De corona maatregelen vragen een souplesse naar de ouders, leerlingen en leerkrachten. Hoe ga je met deze continue stroom van verandering om en dit voor het hoogste goed van de leerlingen, ouders,
leerkrachten en hele onderwijsteam?

 

TRAINING PROGRAMMA'S

Ze worden op maat uitgewerkt. Al naargelang de noden en wat resulteert uit  observatie rondes worden training programma's op maat uitgewerkt. Deze kunnen uitgewerkt worden via individuele coaching sessies  of trainingen of uitgebreide thema projecten op jaarbasis.

INDIVIDUEEL MENTORSCHAP

De taakleerkracht, de klasleerkracht,alsook directie  kan kiezen voor dit traject. Dit is uiteraard maatwerk.

PERSONEELSVERGADERINGEN

Personeelsvergaderingen, interne werkgroepen, klassenraden... ondersteunen en faciliteren  waarbij neutraliteit nodig is vanuit een buitenstaander.

MOTIVATIE SESSIES
IN DE NATUUR

Deze zijn gericht  naar het onderwijzend personeel en zijn een integratie van voorgaande sessies.

MEER INFO

Nodig me uit voor een uiteenzetting van haar werkwijze. Dan heb je een duidelijker beeld naar de voordelen voor je school. Een totaal overzicht van het aanbod tref je hier aan.

© 2020  Heidi Gelders  

Zelfrealisering Coachingpraktijk

Vanuit stabiliteit en vertrouwen

 

Privacy verklaring         

Algemene voorwaarden  

Doneren