Wherever you are,

be all there.

OBSERVATIE RONDES

Een of meerdere observatie rondes
kunnen aangevraagd worden om meer
duidelijkheid in
de huidige werking
te verkrijgen
zowel vanuit personeelsbeleid
als vanuit Soft HR.
Doel is de totaliteit
van het bedrijf te observeren, op iedere

afdeling, in iedere tak, bij ieder niveau

van arbeider tot en met management.

Bel 0478 26 56 46 voor een observatie
ronde in te boeken met Heidi Gelders.


 

ZELFREALISERING PROGRAMMA'S

Deze sluiten aan op de observatie rondes.

Ze worden bij iedere project op maat
uitgewerkt.
De thema's worden bepaald
na de observatie ronde(s)
en wat daarin
naar  voren komt. Ik werk steeds vanuit wat
er uit  de groep op dat moment naar
voorkomt.
  Hieruit kunnen coachings,
trainingsessies of opleidingen uit
voortvloeien.
DIt wijst zich uit
na de observatie vanuit overleg.

GROEPSTRAININGEN

Communicatie technieken en observatie
technieken leren toepassen. Optimaal benutten
van talenten en leiderschapskwaliteiten.
Deze
trainingen kunnen gericht zijn naar teams
van diverse afdelingen / teams binnen een
bedrijf.
Deze trainingen worden telkens op maat
uitgewerkt vanuit overleg.

INDIVIDUEEL MENTORSCHAP

Voor een arbeider, werknemer die een belangrijke rol heeft binnen het bedrijf

maar ook kan je als zaakvoerder dit pad bewandelen. Dit is uiteraard maatwerk.

CORONA EN TOCH IN STROMING BLIJVEN  - VOOR ZAAKVOERDERS

De corona maatregelen kunnen een inperkend effect hebben op je bedrijf.
Hoe blijf je jezelf heruitvinden in concrete nieuwe business modellen?

MOTIVATIE SESSIES
IN DE NATUUR

Met je team vertrekken we vanuit een plek in de natuur om

gerichte motivatie trainingen en teambuildings uit te werken.

Deze zijn maar mogelijk mits voorgaande sessies.

MEETINGS

Meetings mede ondersteunen en faciliteren waarbij neutraliteit nodig is vanuit een buitenstaander.

© 2023  Heidi Gelders                                                                                                                                                                                        Zelfrealisering, vanuit stabiliteit en vertrouwen