A ship is always safe at shore,

but that is not what it is built for.

Overzicht activiteiten op locatie:

Inspirerend spreker

Corona en veerkracht
Voor het onderwijs

Corona en toch in stroming
Voor zaakvoerders

Observatie rondes 

Voor bedrijven - onderwijs

Zelfrealisering programma's

Trainingen op maat uitgewerkt

Voor bedrijven - onderwijs

Groepstrainingen

Voor bedrijven - onderwijs

Intervisies

Dans- en meditatie avonden

INSPIRATOR SPREKER

Heidi spreekt voor uw verenging of schoof of  bedrijf rond een thema van Zelfrealisering.

Volgende lezing

Leven vanuit je zielenwens.

Vorige lezing

Leren werken met je obeservator.

 

CORONA EN VEERKRACHT

VOOR DIRECTIE

De corona maatregelen vragen een souplesse naar de ouders, leerlingen en leerkrachten. Hoe ga je met deze continue stroom van verandering om en dit voor het hoogste goed van de leerlingen, ouders,
leerkrachten en hele onderwijsteam?

 

OBSERVATIE RONDES

BEDRIJVEN / ONDERWIJS

Een of meerdere observatie rondes kunnen aangevraagd worden om meer duidelijkheid in de huidige werking te verkrijgen zowel vanuit personeelsbeleid als vanuit Soft HR. Doel is de totaliteit van het bedrijf te observeren, op iedere  afdeling, in iedere tak, bij ieder niveau van arbeider tot en met management. Bel 0478 26 56 46 voor een observatie ronde in te boeken met Heidi Gelders.

CORONA EN TOCH IN STROMING

VOOR ZAAKVOERDERS

De corona maatregelen kunnen een inperkend effect hebben op je bedrijf. Hoe blijf je jezelf heruitvinden in concrete nieuwe business modellen?

 
 

ZELFREALISERING PROGRAMMA'S

TRAININGEN OP MAAT

BEDRIJVEN/ONDERWIJS

Deze sluiten aan op de observatie rondes. Ze worden bij iedere project op maat uitgewerkt. De thema's worden bepaald na de observatie ronde(s) en wat daarin naar  voren komt. Heidi werkt steeds vanuit wat er uit de groep op dat moment naar voorkomt.  Hieruit kunnen coachings, trainingsessies of opleidingen uit voortvloeien. DIt wijst zich uit na de observatie vanuit overleg.

GROEPSTRAININGEN

Communicatie technieken en observatie technieken leren toepassen. Optimaal benutten van talenten en leiderschapskwaliteiten. Deze trainingen kunnen gericht zijn naar teams van diverse afdelingen / teams binnen een bedrijf. Deze trainingen worden telkens op maat uitgewerkt vanuit overleg.

 
 

INTERVISIES

Gelijk gestemde mensen kiezen om samen een traject te bewandelen rond een concreet thema. info@zelfrealisering.be voor meer informatie betreffende deze intervisie mogelijkheden. Deze zullen na de Corona terug opgestart worden.

 

DANS- EN MEDITATIE AVONDEN

Er is telkens een ander thema dat via de dans en de muziek wordt ervaren. Als afsluiter is er steeds een geleide meditatieve oefening.